Zprávy z průmyslu

Základní koncept videokonferenčního systému

2021-09-16
Videokonferenční systémzahrnuje softwarový videokonferenční systém a hardwarový videokonferenční systém, což znamená, že dva nebo více jednotlivců nebo skupin na různých místech distribuují statické a dynamické obrázky, hlas, text, obrázky a další data postav do počítače každého uživatele prostřednictvím různých existujících telekomunikačních přenosových médií , aby se geograficky rozptýlení uživatelé mohli setkávat, vyměňovat si informace prostřednictvím grafiky, zvuku a dalších prostředků, aby se zvýšila schopnost obou stran porozumět obsahu. V současnosti,video konferencese postupně rozvíjí směrem k multisíťové spolupráci, vysokému rozlišení a rozvoji.

Jako nejpokročilejší komunikační technologie současnosti,video konferencemůže realizovat efektivní a high-definition vzdálenou konferenci a kancelář s pomocí internetu. Má jedinečné výhody v neustálém zlepšování efektivity komunikace s uživateli, snižování podnikových cestovních nákladů a zlepšování efektivity správy. Částečně nahradil služební cesty a stal se nejnovějším režimem vzdálené kanceláře. V posledních letech se rozsah použití videokonferencí rychle rozšířil. Je vidět všude od vlády, veřejné bezpečnosti, armády, soudů až po vědu a techniku, energetiku, lékařské ošetření, vzdělávání a další oblasti, které pokrývají všechny aspekty společenského života.